Privacy- en cookieverklaring – Apotheek Zevenend – Laren

Apotheek Zevenend

Apotheek Zevenend staat sedert 2016 onafgebroken in de top hoogst gewaardeerde en beste apotheken van Nederland. Sedert 1935 zijn wij gevestigd aan het Zevenend. Niet alleen voor de inwoners van Laren maar ook van Eemnes en Blaricum.

Z

Privacy- en cookieverklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten.

Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In een document hebben we vastgelegd welk privacybeleid we in onze apotheek hebben afgesproken.

Dit document is opvraagbaar.

Algemeen:

 1. We hebben ten behoeve van de informatie naar onze patiënten, een privacyverklaring gepubliceerd op onze website. In de publieksruimte wordt daar naar verwezen.A)
 2. Bij inschrijving wijzen wij patiënten op deze privacyverklaring.
 3. We hebben geïnventariseerd welke persoonsgegevens we verwerken voor gezondheidsdoeleinden en hebben dat vastgelegd in een Verwerkingsregister, ondergebracht in de module DOCUMENTEN in de Apotheekmonitor. Periodiek beoordelen we dit middels een "interne audit".A)
 4. We verwerken de persoonsgegevens (patiënten en personeel) alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld.
 5. Medicatie dossiers met patiëntengegevens worden bewaard conform de WGBO verplichting.A)
 6. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder.
 7. Indien een patiënt weigert een dossier aan te leggen, dan gaan we geen behandelovereenkomst aan met deze patiënt. Passende zorg kunnen we alleen geven als alle gegevens bekend zijn. Alleen in spoedgevallen leveren we een kleine hoeveelheid af zonder een dossier.
 8. We controleren van nieuw ingeschreven patiënten bij het eerste bezoek de identiteit aan de hand van het BSN nummer op een identiteitsbewijs. Deze verificatie noteren we in het dossier door het BSN, het type identiteitsbewijs en het nummer te noteren (Wet gebruik BSN in de Zorg).
 9. Een kopie van het identiteitsbewijs maken we niet.
 10. We hebben vanwege onze grootschalige gegevensverwerking en het gebruik van een elektronisch uitwisselsysteem van patiëntengegevens (AIS), een externe Functionaris Gegevensbescherming ("FG"; abonnement), die is aangemeld bij de AP en ons adviseert bij vragen over gegevensbeveiliging en datalekken. Periodiek ontvangen wij van de FG een notificatie-email met het verzoek om een AVG-verplichte actie uit te voeren in de apotheek.
 11. Patiënten die betrokken zijn bij een privacy-incident, kunnen met de FG contact leggen via www.fgmc.nl.
 12. Dit beleid kan eens per jaar middels een interne audit door onze FG worden gecontroleerd op aantoonbaarheid van de uitvoering. Eventuele constateringen door de FG, nemen we over in een verbetering in onze apotheek.